Những chủ đề về cuộc sống, công việc… mà Sáu Ngón quan tâm, muốn chia sẻ cùng bạn đọc.

Sáu Ngón Logo

Như đã nói trong trang giới thiệu mình không thực sự giỏi về lĩnh vực nào cả. Nhưng mình rất...