Chủ yếu là những thủ thuật nhỏ giúp sử dụng Wordpress hiệu quả hơn.