Con drone (quadcopter) đầu tiên của mình

Mấy bữa nay mình bận build con drone này, đây là con đầu tiên mình tự build nên kinh nghiệm vẫn bằng con số 0. Hiện tại còn thiếu bo Flight Controller nên chưa thể bay được.

Khi nào xong sẽ show hàng cho các bạn coi 😁.

Tổng thiệt hại tạm tính:

Turnigy Integrated PCB Micro-Quad V2$12.90
Turnigy 1811 brushless Outrunner 2900kv$11.10 x4
Turnigy Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller$7.65 x4
Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Pack$5.55
Turnigy E3 Compact 2S/3S Lipo Charger 100-240v$11.70
Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (Green)$1.23
Gemfan 5030 Multirotor ABS Propellers 4 Pairs CW CCW (Black)$2.46
Socket Head Cap Screw M2x8mm (20pcs)$2.24
Black Anodised Aluminum M2 Nylock Nuts (8pcs)$2.84 x2
Tổng$116.76

2 Responses

  1. netmark says:

    nghe noi vn minh ra luat cam choi drone roi ma ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *