2 Responses

 1. karl says:

  Thanks for share.
  Mình xin chia sẻ chút kinh ng*yệt nhỏ của mình:
  Trước khi bạn khởi động lại NGINX với command : service nginx restart .
  Bạn nên kiểm tra còn của NGINX ok chưa, với command : nginx -t.
  Vì nếu ko, NGINX có thể ko start được và site của bạn sẽ tèo trong khi phại sửa lại các file configure cho nginx.
  Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *