Gỡ product key, đưa Windows về trạng thái chưa kích hoạt

Trong một vài trường hợp nếu muốn xóa bỏ product key (license key) ra khỏi Windows để đưa về trạng thái chưa kích hoạt, chưa nhập product key thì bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài này.

Cách này có thể áp dụng cho Windows 7/8/8.1/10:

  1. Mở Command Prompt (Admin): Click chuột phải vào nút Start và chọn Command Prompt (Admin).
  2. Gõ lệnh slmgr /upk và đợi thông báo “Uninstall product key successfully”: Lệnh này dùng để gỡ key ra khỏi Windows và đưa về trạng thái nhập key.
  3. Gõ lệnh slmgr /cpky và đợi thông báo “Product key from registry cleared successfully”: Xóa product key trong Registry.
  4. Gõ lệnh slmgr /rearm và đợi thông báo “Command completed successfully”: Đưa Windows về trạng thái chưa đăng ký, tương tự như việc cài mới.

Cuối cùng khởi động lại máy tính và tiến hành kích hoạt Windows với product key mới.

Leave a Reply